Montering

Intonum AB

Åskskydd för robotgräsklippare


Du behöver inte längre vara orolig

för att åskan slår sönder din dyra klippare
Åskskyddet är monterat på en plåt som fungerar som jordplan. Delen under jord bör vara minst 100 X 200 mm. Ju större desto bättre. Ju fuktigare marken är desto bättre leds åskan ner i marken. Denna plåt ger åskan en enklare väg till jord. Hjälper man inte åskan att hitta en bra väg så letar den sig själv till en bra jordpunkt vilket ofta innebär ett överslag mellan undersidan av laddstationen eller via nättransformatorn. Tar åskan dessa vägar innebär det oftast en dyr reparation.


Att montera åskskyddet bakom laddstationen är oftast den bästa lösningen. Håll slingkablar och de kablar som går till laddstationen åtskilda för bästa skydd.