Hur funkar det

Intonum AB

Åskskydd för robotgräsklippare


Du behöver inte längre vara orolig

för att åskan slår sönder din dyra klippare


Verifierande tester i åsklab. Mätning av restspänningar efter blixtnedslag

,
Hur fungerar det?


Åskskyddet ser till att åskan tar en genväg till en jordpunkt samtidigt som åskskyddet ser till att inte åskan grenar upp sig och hittar en väg in i laddstationen. Åskskyddet påverkar inte laddstationens eller gräsklipparens normala funktioner utan aktiveras bara då spänningar från åska når nivåer som riskerar att skada känslig elektronik.


En direktträff av en blixt kan splittra träd och vara orsak till bränder. Detta skydd klarar inte en direktträff då denna energiurladdning är enorm. Men det ger ett mycket gott skydd och kan närmast liknas vid att använda säkerhetsbälte i bil. Säkerhetsbältet ger ett mycket gott skydd men beroende på  vad som händer så kan ett säkerhetsbälte aldrig  garantera att man klarar sig helt oskadd vid en eventuell olycka. 


Åskskyddet är självklart CE-märkt. Det är ingjutet för att vara 100% fuktsäkert och oåtkomligt för insekter som annars gärna bygger bo i boxar och håligheter. Kablar är UV-säkrade för att klara solen och alla metalldelar är antingen i rostfritt material eller galvaniserat. Simulering av direktträff/förstörande provning med mätning av restspänning. (2500V / 5000A)

Behöver man byta ut åskskyddet efter ett åskoväder?


Nejdå!! Fungerar robotklipparen som den skall så fungerar åskskyddet. Skulle åskskyddet utsättas för mer energi än det är dimensionerat för så splittras det. Då är det också uppenbart att man måste byta ut det.